7 – PSD2 – Regelverket bakom Open Banking

december 4, 2018

I det här avsnittet berättar Johan & Gustaf vad PSD2 är för något och hur det hänger ihop och inte hänger ihop med..

I det här avsnittet berättar Johan & Gustaf vad PSD2 är för något och hur det hänger ihop och inte hänger ihop med Open Banking. Häng med på en spännande diskussion om hur ett regelverk kommit att bli grunden för vad som idag kallas Open Banking

PSD2 – regelverket som på sikt kan förändra mycket inom bank och finans

PSD2 är ett regelverk som gör det möjligt för nystartade bolag som har license från finansinspektionen att på en användares begäran hämta kontoinformation och genomföra betalningar från användarens bank. I praktiken innebär det att en användare kommer att kunna sköta sina vardagliga bankärenden via ett annat företag och/eller en annan app än sin egen bank.

41 procent av de europeiska bankerna uppfyllde inte den senaste PSD2-tidsfristen tidigare denna månad, vilket krävde att de skulle tillhandahålla en testmiljö för tredjepartsleverantörer (TPP), enligt forskning från den öppna bankplattformleverantören Tink som analyserade 442 banker över 10 marknader.

Så här skriver Finansinspektionen om direktivet:

Direktivets syfte: Att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar.

Utvidgat tillämpningsområde: Betaltjänstlagens tillämpningsområde utvidgas så att så kallade tredjepartsbetaltjänstleverantörer omfattas av tillståndsplikt. Nya leverantörer av betaltjänster:

  • Leverantörer av betalningsinitieringstjänster (Payment Initiation Service Providers, PISP)
  • Leverantörer av kontoinformationstjänster (Account Information Service Providers, AISP)

Skyldigheter för kontoförvaltande institut: Företag som tillhandahåller betalkonton är under vissa omständigheter skyldiga att ge dessa tredjepartsbetaltjänstleverantörer tillgång till kundernas konton, under förutsättning att kunden har gett sitt uttryckliga godkännande. Leverantörer av betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster har rätt att använda de starka kundautentiseringsförfaranden som det kontoförvaltande företaget erbjuder kunden.

De nya reglerna medför anmälningsplikt för:

  • Företag med betaltjänster som baseras på betalningsinstrument som enbart kan nyttjas inom ett begränsat nätverk av leverantörer, hos en leverantör i dennes affärsställe eller i fråga om ett mycket begränsat varu- eller tjänsteutbud.
  • Företag som tillhandhåller betalningstransaktioner som genomförs via en leverantör av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster vilken fungerar som mellanhand, om betalningstransaktionerna faktureras på leverantörens faktura.

Säkerhet: Nya bestämmelser medför krav på en betaltjänstleverantörs hantering av säkerhet och risker.

Många menar nu att PSD2 inte räcker till

Syftet med regelverket ”PSD2” är att öppna upp betalmarknaden och göra det lättare för mindre aktörer att innovera inom industrin. Men många menar nu att det inte är så det har blivit. Istället har de flesta banker valt att skapa olika lösningar för mindre bolag som vill interagera med dem, vilket gör att det trots regelverket syfte ändå är mycket svårt och tidskrävande för en liten aktör att komma in på marknaden. Därför spår många nu att ett PSD3 snart kommer att komma

Finansinspektionen

Listen Also

Comments are closed.