8 – Digitala banker av storbanker

december 16, 2018

Många banker skapar idag en nya digital och mer snabbfotad version av sin egen bank...

I takt med att konkurrensen tätnar och tempot inom utvecklingen av bank & finans blir att högre behöver fler och fler traditionella banker bli snabbare på att utveckla nya tjänster. Detta är inte helt enkelt med tanke på att det ofta finns stora och gamla IT-system som inte är byggda för att snabbt och enkelt kunna skapa nya tjänster. För att komma runt detta skapar nu många banker sina egna digitala banker – om detta pratar vi om i det här avsnittet

Vad är en digital bank och av en bank?

Det vi syftar till när vi pratar om en digital bank av en bank är att det är banken själv som skapar en ny bank. Det kan ses lite som att ett stort företag skapar ett litet företag där tanken är att bygga allt på nytt, men att man får använda sig av kapital och resurser från det stora företaget.

Det finns mängder med misslyckade försök av sådana här projekt inte bara inom bank utan också inom andra industrier. Vad är det man behöver tänka på för att lyckas och om man lyckas – vad gör man med de andra anställda när kunder börjar gå över till den gamla banken? Den nya banken är kanske i många fall mycket mer automatiserad och mer teknikbaserad än den tidigare. Hur skolar man om alla anställda till att bli ”digitala medarbetare” istället för deras tidigare arbetsuppgifter?

Här är några exempel på digitala banker av banker:

Marcus by Goldman Sachs

SEBx

Listen Also

Comments are closed.